Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Vocabularul de Crӑciun în limba francezӑ prin intermediul calendarului de Advent

Copiii ṣcolii noastre au descoperit vocabularul de Crӑciun în limba francezӑ prin fiṣe (click) ṣi joculeṭe (click 1), (click 2), dar astӑzi ne-am propus sӑ îl fixӑm prin intermediul calendarului de Advent (= le  calendrier de l’Avent), pe care îl gӑsim aici (click).

* Pronunțăm: [ leo calandrie deo lavan]

Vom da click pe fiecare numӑr (care reprezintӑ zilele lunii decembrie) ṣi vom descoperi cuvinte în limba francezӑ referitoare la sӑrbatorirea Crӑciunului.

Dacӑ vom da click pe numarul 19…nu se va deschide încӑ acea casetӑ, dacӑ nu suntem în aceastӑ zi sau nu a trecut aceastӑ zi. Dar  putem sӑ descoperim vocabularul pentru aceste 18 zile din luna decembrie.

 Aṣadar, acest calendar necesitӑ o minunatӑ calitate – rӑbdarea (de a da click în fiecare zi pe casetuṭӑ pentru a vedea încӑ un cuvânt/o expresie) ṣi bucuria de a fi surprinṣi.

Ce este un calendar de Advent ṣi ce reprezintӑ?

Cuvântul “advent” provine din limba latina : adventus = venire.

Acest calendar reprezintӑ o tradiṭie în comunitatea mai ales catolicӑ,  prin realizarea unui lucru în fiecare zi, începând cu 1 decembrie pâna la venirea Crӑciunului.

Aceastӑ tradiṭie deosebitӑ a luat naṣtere în vestul Europei, dar în ultimii ani s-a rӑspândit foarte mult în întreaga lume, aṣa cӑ foarte mulṭi copii îndrӑgesc aceste minunate calendare.

Suntem convinṣi cӑ toṭi numӑrӑm zilele pânӑ la Crӑciun, dar poate cӑ nu sub forma aceasta.

De pe diverse site-uri, aflӑm cӑ germanii fӑceau lucrul acesta începand cu secolul al XIX-lea. Existӑ o legendӑ, care circulӑ pe internet, cӑ odatӑ era un preot luteran din Germania care îi ajuta pe copiii de la un orfelinat. Aceṣtia întrebau mereu (poate cӑ uneori chiar îl oboseau cu aceeaṣi întrebare) cât mai este pâna vine ziua de Crӑciun, iar acesta, ca sӑ le ofere o lecṭie de rӑbdare ṣi ca sӑ nu mai fie mereu întrebat, a folosit 24 de lumânӑri ṣi aprindea în fiecare zi câte una sub ochii nerӑbdӑtori ai copiilor. Astfel, le era foarte ușor copiilor sӑ ṣtie câte zile mai au de aṣteptat pânӑ la sӑrbӑtorirea Crӑciunului ṣi îṣi stӑpâneau nerӑbdarea…

Aceste calendare care, de cele mai multe ori nu sunt din hârtie, cuprind zilele numӑrate de la 1 pânӑ la 24 decembrie. Acestea pot fi confecṭionate sau cumpӑrate. Oricum le-am avea, ele sunt lucrate creativ, îndeamnӑ la fapte/ gânduri bune, apoi suntem rӑsplatiṭi cu surprize plӑcute ṣi cu experienṭe frumoase dacӑ avem rӑbdare ṣi respectӑm indicaṭiile din mesajele calendarului.

Astfel, ideea calendarului de Advent este de a face ceva frumos, poate și util, zilnic (începând cu 1 decembrie) pânӑ în ajunul Crӑciunului ṣi sӑ aṣteptӑm aceastӑ zi sfântӑ cu rӑbdare ṣi cu bucuria faptelor bune în suflet.

Lucrurile bune pe care dorim sӑ le facem,  le avem deja scrise. Ne rămâne doar ca în fiecare zi să deschidem, în functie de formatul calendarului, un bileṭel/ un pliculeț/ o fereastrӑ/ o ușiță/ o cutiuṭӑ/ un săculeț (sau dăm click pe o casetă, in cazul nostru 🙂) care conṭine un mesaj ṣi vom afla ce avem de fӑcut în respectiva zi sau ce primim în acea zi. Alteori, doar descoperim lucruri frumoase, interesante din diverse domenii și este, din nou, un câștig pentru noi.

Unii copii/ pӑrinṭi, când pregӑtesc calendarul,  pun în compartimentul zilei din calendar dulciuri sau mici cadouri pentru fiecare zi.

Puteṭi sӑ vӑ faceṭi un calendar de Advent pentru zilele rӑmase, dacӑ nu v-aṭi conceput unul.  😊

Sӑrbӑtori luminoase tuturor!

Vocabularul de Halloween în limbile francezӑ ṣi englezӑ

Ultima zi din luna octombrie este, de obicei, o bucurie a copiilor pentru cӑ devin creatori de poveṣti ṣi de personaje inedite. Personajele negative sunt prezente în numӑr mare în povestea lor ṣi a noastrӑ în aceastӑ zi. Rolul lor este de a crea emoṭii vii, a scoate binele în evidenṭӑ. Astӑzi primesc ṣansa de a îṣi arӑta partea lor bunӑ sau se fac utile, ne ajutӑ sӑ descoperim lucruri noi ṣi utile, nicidecum, prezenṭa lor nu creeazӑ amintiri urâte. 🙂

Anul trecut ne-am bucurat de Halloween la ṣcoalӑ cu clasele a V-a A ṣi a V-a B.

Copiii au creat mӑṣti pe care apoi le-au prezentat în limbile francezӑ ṣi englezӑ. Fiṣa pe care Roxana (acum în clasa a VI-a B) a pregӑtit-o pentru masca ei ne doveṣte cӑ acest eveniment poate fi pus cu uṣurinṭӑ în serviciul limbii franceze. De altfel, ṣi pӑlӑria lui Nicolas (acum în clasa a VI-a B), pe care ṣi-a numit­-o “pӑlӑria timpului”, a venit în folosul culturii franceze.

Totuṣi, partea cea mai importantӑ ṣi plӑcutӑ a acestei zile: ne-am îndulcit cu toṭii, ṣi la figurat ṣi la propriu. 🙂

Proiectul Etwinning “La Journée européenne des langues par images/ European Day of language”

 proiect_limba_franceza_ziua_europeana_a_limbilor.jpg

Anul trecut, cei care ne-aţi trecut pragul şcolii, cu siguranţǎ aţi vǎzut mesajele (citate, proverbe în diverse limbi strǎine) de pe scara profesorilor şi de pe scara elevilor, precum şi mesajele pozitive, planşele, proiecte lipite cu grijǎ pe pereţii albi de la etajul I. Acestea sunt încǎ prezente în şcoalǎ.

Membrii catedrei de limbi strǎini din şcoala noastrǎ, împreunǎ cu elevii noştri, au sǎrbǎtorit prin imagini şi mesaje pozitive Ziua Europeanǎ a Limbilor în luna septembrie 2019.

La nivel de şcoalǎ, am luat iniţiativa de a face cunoscut proiectul şi pe platforma Etwinning – o comunitate online în principal a şcolilor din Europa. Prin urmare, cu entuziasm, am fondat un proiect internaţional pe aceastǎ temǎ la care ni s-au alǎturat parteneri profesori din Albania (1), Grecia (3), Italia (5), Portugalia (2) Republica Moldova (1), Spania (2), Turcia (3). Am avut chiar şi douǎ participǎri de pe continentul african – Tunisia.

Colegii strǎini, la rândul dumnealor, au desfǎşurat activitǎţi frumoase cu elevii lor cu ocazia acestui eveniment, pe care apoi le-au împǎrtǎşit cu noi. În modul acesta, elevii noştri au putut vedea cum au sǎrbǎtorit aceastǎ zi şi alţi copii din alte ţǎri.

Copiii au întâlnit foarte multe asemǎnǎri în modul de abordare: mesaje optimiste şi colorate referitoare la limbile strǎine, diversitate, desene originale şi lucrate cu suflet, citate cu mesaje înţelepte. De altfel, au fost prezentate într-o manierǎ creativǎ  multe motive importante pentru a învǎţa limbi strǎine…şi, desigur, nu au lipsit cuvintele scrise în mai multe limbi, precum şi steagurile ţarilor din Europa.

Proiectul nostru, La Journée européenne des langues par images/ European Day of language through pictures, a avut ca scop promovarea limbilor strǎine prin imagini/desene, apoi de a conştientiza cǎ limbile strǎine ne unesc şi cǎ au o importanţǎ majorǎ în a determina calitatea vieţii noastre culturale, dar şi personale.

Pentru toatǎ munca depusǎ, pentru rezultatul excelent şi abordarea creativǎ a copiilor, precum şi pentru colaborarea dintre şcolile partenere, am considerat cǎ acest proiect poate intra în competiţia pentru obţinerea certificatului de calitate la nivel naţional.

Rezultatul: în urma evaluării proiectului de către reprezentanții centrului Etwinning din România, elevii claselor V-VIII şi profesorii implicaţi din școala noastră în realizarea activităților au primit apreciere pentru proiect și au fost premiați cu certificatul de recunoaştere naţionalǎ Etwinning (nationaly quality label) în luna iulie 2020. Este o distincție care ne onorează și care confirmă valoarea muncii noastre.

*Ne face plǎcere sǎ vǎ împǎrtǎşim din micile noastre reuşite şcolare. Acestea pot compune cu ușurință bucurii mari şi de duratǎ. Alegerea este a noastră…în ce culori vrem să vedem lucrurile. 🙂

Informaţii utile, legislaţie an şcolar 2020-2021

La sfârşit de luna septembrie 2020, ne-am bucurat sǎ îi cunoaştem pe pǎrinţii copiilor de la clasa a V-a, fie doar virtual, prin intermediul videoconferinţei via Google Meet.

Astfel, site-ul padlet.com ne-a fost de folos şi de aceastǎ datǎ în prezentarea organizatǎ a informaţiilor pentru şedinţele cu pǎrinţii copiilor din şcoala noastrǎ. Multe dintre informaţiile prezentate pot fi de folos şi elevilor, pǎrinţilor de la alte clase: structurǎ an şcolar 2020-2021, ROFUIP, Statutul Elevului, calendarul desfǎşurǎrii programului Sǎptǎmâna Altfel. Le puteţi descoperi: aici(click)