Revista „HAI CU NOI!” nr. 2

nr_2_hai cu noi

 S-a finalizat de plămădit și nr. 2 al revistei școlii noastre. Conform celor anunțate acest număr este închinat serbării Centenarului Marii Uniri.

Revista HAI CU NOI nr2

    Prin toate activitățile desfășurate, ne-am străduit să promovăm valori autentice, să trezim în sufletele voastre, dragi elevi, sentimentul de mândrie patriotică și credință în dăinuirea neamului românesc. Dau mărturie multitudinea și diversitatea tuturor activităților școlare și extrașcolare petrecute împreună pe parcursul întregului an dedicat Centenarului. Un crâmpei important dintre acestea ne așteaptă să ni le reamintim și să le descoperim în paginile revistei noastre.

    Să ne fie tuturor spre bucurie! HAI CU NOI!

  prof. dr. Hrisanti Bulugea

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s