Category Archives: Burse

În atenţia pǎrinţilor elevilor bursieri- bursele se vor da doar pe card

images

În atenţia pǎrinţilor elevilor bursieri

Ca urmare a condiţiilor actuale, bursele  pentru semestrul al II-lea se vor plăti doar pe card.

Drept urmare, vǎ solicitǎm sǎ deschideţi cont pe numele copiilor şi apoi trimiteţi extrasul de cont, după caz, pe e-mailul dirigintelui sau al învatatorului clasei. Puteti trimite si pe e-mailul școlii scoala_nr_16@yahoo.com , menţionând nume şi prenume elev şi clasa.

Pentru copiii cu vârsta până în 14 ani, pǎrintele poate deschide cont doar având buletinul şi certificatul de naştere al copilului.  Pentru copiii care deja au împlinit 14 ani, trebuie sǎ aibǎ şi buletinul copilului.

Atenţie, sunt banci, precum BCR, unde pǎrintele trebuie sǎ meargǎ împreuna cu copilul pentru a semna. E posibil ca unele bǎnci sǎ nu solicite şi prezenţa copilului.

Ca recomandare de bǎnci, vǎ putem spune cǎ şcoala noastrǎ lucreazǎ frecvent cu bǎncile ING sau BCR.

În cazul în care unii copii au deja conturi deschise de pǎrinti, e mai simplu, doar trimiteţi extras de cont, nume şi prenume elev şi clasa.

Ideal ar fi ca pânǎ pe 28 aprilie sǎ avem extrasele de cont.

Toate cele bune!

Director: prof. dr. Hrisanti Bulugea