Conducere

 

Cadrele didactice care au condus școala noastră de la inaugurare și până în prezent sunt:

Prof. Alexei Rotaru – director

Prof. Ion Condoiu – director

Prof. Elena Popescu – director

Prof. Alexei Rotaru – director; Prof. Doina Teodorescu – director adjunct

Prof. Adriana Anastasiu – director; Prof. Alexei Rotaru – director adjunct

Prof. Elena Frăsineanu – director; Prof. Iuliana Lingner – director adjunct

Prof. Ana Zamfir – director; Prof. Bădin Emilia Blanche – director adjunct

Prof. dr. Hrisanti Bulugea – director în prezent  : Conștientă de răspunderea ce ne-a fost încredințată, îndrăznim a ne uni gândul cu cel al Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru a vă împărtăși mesajul său ce a străbătut vremurile din secolul al IV-lea până în zilele noastre:

„Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, Se bucură şi Dumnezeu. Şi oricine poate fi dascăl, dacă nu al altora, cel puţin al său.”