Cine a fost Neagoe Basarab

sc-vnb-nr-16Sfântul Voievod Neagoe Basarab

Prin multiplele sale preocupări politice,  economice, religioase și culturale, Domnitorul Neagoe Basarab a ocupat un loc însemnat în galeria personalităților istorice ale poporului nostru.
Avea 31 de ani cand a ocupat tronul Basarabilor, a domnit in Țara Românescă in perioada 23 ianuarie 1512 – 15 septembrie 1521.
Între faptele bune ale lui Neagoe Basarab se află nu doar viaţa sa smerită, ci şi zidirea de biserici. Cea mai mare şi cea mai cunoscută este Mănăstirea Curtea de Argeş.

Înainte de a muri i-a lăsat fiului său, Teodosie, un testament, cunoscut drept „Învăţăturile lui Neagoe către fiul său Teodosie”, în care se găsesc sfaturi profund creştine pentru viaţă, dar mai ales despre felul în care ar trebui să fie un domnitor.
A rămas în istorie ca “Domn al culturii, spiritualităţii şiPrinţ al Păcii”.
Datorită vieţii sale cucernice şi înţelepte, Neagoe Basarab, domnitorul care a împlinit în viaţa sa învăţătura Sfintei Scripturi, a fost canonizat în 2008, Biserica Ortodoxă Română prăznuindu-l la 26 septembrie.

Sursa:
http://www.crestinortodox.ro/religie/neagoe-basarab-schitul-ostrov-69223.html
http://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfantul-voievod-neagoe-basarab-73097.htm

Învataturile lui Neagoe Basarab catre fiul sau Teodosie

Pentru aceia, iubitu mieu, suntem datori şi ni se cade să ne ferim de toate pizmele, de toate răutăţile; ca să ştii, cu adevărat tot omul, măcar bogat, măcar sărac, măcar înţelept, măcar neştiut, orice va sămăna, aceia va şi secera, şi cine cum îşi va lega sarcina, aşa o va şi duce. Că tot omul din lucrurile sale se va îndrepta, asa din lucrurile sale se va osîndi. De-aceia fii cu mare bucurie la lucrurile lumii şisocoteşte la cele ce vor să fie, nu numai în pohtele trupului, ci şi în cele ale nevoiaşului suflet, topit de căldura pămîntului, de cele ce răsar şi cresc din el, pentru tine.

Fiul meu, nu-ți fie lene a face bine, nici cugeta să nu faci bine, temându-te pentru sărăcia lumii acesteia și pentru lipsa avuției și pentru traiul și ajungerea bătrânețelor și pentru așteptarea bolilor și a slăbiciunii, nici pentru altele ca acestea.

Și, mai întâi de toate, feții mei, să aveți între voi încuibată cu dragoste frica lui Dumnezeu. Că frica lui Dumnezeu este mumă tuturor bunătăților. Că din frica lui Dumnezeu se naște postul, iar din post curăția, iar din curăție rugăciune, iară rugăciunea naște smerenie, smerenia naște dragostea, iar dragostea toată legea și proorocie razămă.