Comisii

Comisia  Limbă şi comunicare

Responsabil : Aura Irimia

Membrii: Elvira Berbinschi, Cristina Mihalea

 

Comisia Matematică şi Ştiinţe

Responsabil: Alexandru Rodica

Membrii:  Lăcrămioara Cazangiu, Dobrinoiu Marcela

 

Comisia Om şi Societate

Responsabil: Gabriela Necula

 

Comisia CEAC

Responsabil: Elvira Berbinschi

 

CEAC

1TERMENI SI DEFINITII CEAC

1  ACRONIME

1Standarde de referinta si indicatori de perfomanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar